22539686 1866119150069694 5327352168027557305 n

          (20 ต.ค. 2560) ณ วัดศรีกลางเวียง ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านเป็นประธานในพิธีถวายกฐินสามัคคี วัดศรีกลางเวียง ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ภูมิภาคและสาขาน่าน ประกอบด้วยคุณดาราณีย์ ตันชัยสวัสดิ์ ทพ.ญ.พิมพันธ์ เนตรนพรัตน์ คุณสุมนทิพย์ โอตระกูล คุณธำรง นครรัตนชัย คุณพิพิธ อเนกนิธิ คุณอนันต์ ลาภสุขสถิต คุณสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา คุณวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ คุณเกษมศรี เจริญสิทธิ์ คุณศิริพร เริงจิตต์และคณะ ร่วมถวายกฐินสามัคคี วัดศรีกลางเวียง ซึ่งวัดศรีกลางเวียง ตั้งอยู่ ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ประวัติและความสำคัญ จากบันทึกพงศาวดารน่าน กล่าวว่า เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 55 (พ.ศ. 2334) กำหนดวัดศรีกลางเวียง เป็นแกนกลางในการสร้างบ้านแปงเมือง เวียงป้อ(อ.เวียงสา) โดยวัดสี่ทิศ ให้ได้ 500 วา สี่มุมเมือง " เดือน 4 ขึ้น 4 ค่ำ วันเสาร์ ฤกษ์ 20 ตัว ยามฑูตเจ้า ก็ได้ตั้งเวียง ไม้ลำแป้น ไม้แก่น หื้อเป็นบ้านเวียงป้อปากสาหั้นแล " และในปี พ.ศ.2338 วันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 ได้จัดให้มีพิธียกช่อฉัตร พระเจดีย์วัดศรีกลางเวียง

22552383 1866119036736372 3259803366138547181 n

          กฐินสามัคคี หมายถึง กฐินที่หน่วยงาน องค์กร กลุ่มบุคคลหรือบุคคลต่าง ๆ ไปทอดถวายที่วัดราษฏร์การเตรียมการ จองกฐิน หมายถึง การแจ้งความประสงค์ทีจะนำผ้ากฐินไปทอดยังวัดที่ต้องการ สำหรับพระอารามหลวงให้แจ้งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกบุญแก่ญาติพี่น้องเพื่อร่วมทำพิธีในวันเวลาตามที่กำหนด ตระเตรียมเครื่องกฐินและบริวาร ได้แก่ ผ้าไตรจีวร 3 ไตร สำหรับถวายพระผู้ครองกฐินและคู่สวด แต่ผ้าที่จะเป็นผ้ากฐินจริง ๆ จะใช้เพียง 1 ผืนเท่านั้น ส่วนบริวารกฐิน ได้แก่ จตุปัจจัย ไทยทาน เครื่องใช้ของพระภิกษุ เครื่องนวกรรม เช่น จอบ มีด ขวาน เป็นต้น กฐินของประชาชนหรือกฐินสามัคคี ในวัดบางวัดนิยมถวายกันที่ศาลาการเปรียญหรือวิหารสำหรับทำบุญ เจ้าหน้าที่นำผ้ากฐินที่ถวายแล้วไปถวายพระสงฆ์พิธีกรานกฐินในโบสถ์เฉพาะพระสงฆ์อีกทีหนึ่งการทำพิธีกฐินัตถารกิจของพระสงฆ์ เริ่มจากการกล่าวคำขอความคิดเห็นที่เรียกกันว่า อปโลกน์และการสวดญัตติทุติยกรรม คือ การยินยอมยกให้ ต่อจากนั้นพระสงฆ์รูปที่ได้รับความยินยอมนำผ้าไตรไปครองเสร็จแล้วขึ้นนั่งยังอาสนะที่เดิม ประชาชนผู้ถวายผ้ากฐินทายกทายิกาและผู้ร่วมบำเพ็ญกุศล ณ ที่นั้นเข้าประเคนสิ่งของอันเป็นบริวารขององค์กฐินตามลำดับจนเสร็จแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจับพัด ประธานสงฆ์เริ่มสวดนำด้วยคาถาอนุโมทนา ประธานหรือเจ้าภาพผู้ถวายกฐินกรวดน้ำ จนจบบทยถาแล้ว คฤหัสถ์ทั้งหมดนั่งประนมมือรับพรพระจนจบเป็นเสร็จพิธี

22490017 1866118743403068 7356856328621710036 n

22528381 1866118923403050 5865277907130659409 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

229449
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
188
408
226839
4855
5983
229449

Your IP: 18.204.42.98
2021-01-19 10:48
Scroll to top