22491827 1864639070217702 4752352199269738246 n

          จังหวัดน่าน ประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดน่าน ณ วัดพระธาตุ แช่แห้งพระอารามหลวง โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า ในโอกาสนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านร่วมพิธีดังกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

22539951 1864639490217660 7904046607939701715 n

          ที่พระเมรุมาศจำลอง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองา โดยมีการจัดเครื่องบวงสรวงแบบล้านนาประกอบไปด้วย เครื่องบายสี ผลไม้ชนิดต่างๆ ถั่วงาและเครื่องบวงสรวงต่างๆ โดยในพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดน่าน ต่างสวมชุดขาวปฎิบัติธรรม เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดนั้น จังหวัดได้จัดขึ้นแบบล้านนาเพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอให้ปกปักรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดน่าน ซึ่งจะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์และสมพระเกียรติ อีกทั้งการบวงสรวงแบบล้านนาในครั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่จิตอาสาและผู้ที่ปฎิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย

22519546 1864639326884343 2061684482343665332 n

22491933 1864646646883611 8798922987677197877 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top