22405542 1858609060820703 6029978701281672062 n

          การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “วังจันทน์เกมส์ 2017”เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” สานสัมพันธ์ ท้องถิ่นไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านและคณะครูร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน

22366806 1858609064154036 1643621304083778155 n

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” สานสัมพันธ์ ท้องถิ่นไทย ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทางด้านการกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยนักกีฬาที่ชนะในรอบคัดเลือกลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป ภายในพิธีเปิดการแข่งขันมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ

22366666 1858609367487339 7757662753974253092 n

          นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12–21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามแข่งขันใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 60 แห่ง ส่งนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 8,000 คน โดยจัดให้มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กรีฑา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลในร่ม, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน, หมากรุกไทย, หมากฮอสไทย, บาสเกตบอล และกีฬาสาธิต ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี (ชาย/หญิง)
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามแข่งขันใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ http://sport.ppao.go.th

22366707 1858609427487333 3127998680525897744 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top