22424369 1858538780827731 416121838633610974 o

          ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน นายสุรพล วงศ์สุขไพศาล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานมอบเข็มคนหัวใจเพชร ในโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา คนหัวใจเพชร เพื่อถวายความดีเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่คณะสงฆ์จังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดน่านโดยเน้นไปที่วัดต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในปีนี้มีวัดต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 วัดด้วยกัน ได้แก่ วัดเจย์ดีย์ วัดพญาวัดและวัดฝายแก้ว และได้มีบุคคลต้นแบบที่งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งหมด 83 คน และคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิตจำนวน 31 คน

22366745 1858539347494341 1039376575590703469 n

          โดยทาง สสส. ได้มอบเข็มหัวใจเพชร ให้แก่บุคนต้นแบบ ที่งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งหมดจำนวน 83 คน เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีของคนในหมู่บ้าน เพื่อนฝูง และบุคคลที่ต้องการจะเลิกเหล้า โดยทาง สสส. ได้ดำเนินกิจกรรม ในเรื่องการงดเหล้า อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน การแข่งเรือประเพณี และงานกิจกรรมต่างๆอีกมาก โดยภายในจังหวัดน่าน ได้มีการดื่มสุรา ลดน้อยลง กว่า 90% แล้ว จากนั้นทางพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานเคลือข่ายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับบุคคลหัวใจเพชร เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติต่อไป

22405759 1858538737494402 4145951411603071257 n

          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทางตนเองได้ลดละเลิก การดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายได้อีกทาง ซึ่งการที่ได้รับเข็มกลัดเชิดชูเกรียติ คนหัวใจเพชรในครั้งนี้นั้น โดยพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สืบค้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่งดดื่มเหล้ามาในช่วงเข้าพรรษา ที่เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป และได้มอบเข็มกลัดเชิดชูเกรียติ คนหัวใจเพชร จึงอยากเชิญชวนหากผู้ที่ยังลังเลใจ หรือยังไม่มั่นใจที่จะเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ลองงดในช่วงเข้าพรรษาก่อน เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นค่อยลดละเลิก ตลอดทั้งชีวิต

22449931 1858539760827633 4135654477512420168 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top