พิมพ์

22405428 1858493564165586 1124022861415823453 n

          นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้ฝึกสอนและตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “วังจันทน์เกมส์ 2017”ระหว่างวันที่ 12–21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามแข่งขันใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 60 แห่ง ส่งนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 8,000 คน
          การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ดังกล่าวเพื่อพัฒนาทางด้านการกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยนักกีฬาที่ชนะในรอบคัดเลือกลำดับที่ 1-3 จะได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป 

22310566 1858493770832232 427333052591050311 n

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12–21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามแข่งขันใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 60 แห่ง ส่งนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 8,000 คน โดยจัดให้มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต ประกอบด้วย กรีฑา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอลในร่ม, ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน, หมากรุกไทย, หมากฮอสไทย, บาสเกตบอล และกีฬาสาธิต ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาจะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี (ชาย/หญิง) ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจชมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 “วังจันทน์เกมส์ 2017” ระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและสนามแข่งขันใกล้เคียงในจังหวัดพิษณุโลก โดยสามารถตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์http://sport.ppao.go.th

22365642 1858493534165589 5372095441808329119 n

22405535 1858494697498806 9042106547712400535 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th