พิมพ์

22221623 1851116274903315 5806635810695308154 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการและค่ายวิชาการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร ประจำปี การศึกษา 2560 พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน และคณะครูนำเสนอผลงานที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ นำเสนอและประกอบกิจกรรมร่วมเป็นหมู่คณะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงสูด โดยมีชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมสำคัญในการจัดการเรียนรู้

22195486 1851116174903325 8922242449286003281 n

22195924 1851116478236628 645200207614047463 n

22228481 1851116254903317 2053705468493314365 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th