กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

Latest 20 threads of all forums

22281949 1852261988122077 2031056958865323375 n

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกร ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรรองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ข่วงน้อย) โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วม หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนกลุ่มประชาชนร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง
          (6 ต.ค.2560) จังหวัดน่านจังหวัดน่านโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านจัดงานงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกร จ.น่าน เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดน่าน เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย รองรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เสริมสร้างความสามารถทางการตลาด และการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่าน (วิสาหกิจฯ, เกษตรอินทรีย์, เกษตรปลอดภัย ฯลฯ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการผลผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ ที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงาน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดน่าน ทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ ผู้นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดถึงเกษตรกรทั่วไปนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถศึกษาที่สนใจเรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์การเกษตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านในช่วงวันหยุด

22195967 1852262778121998 2027372302190280208 n

          จังหวัดน่านถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นน้ำ ซึ่งจังหวัดน่านให้ความสำคัญของการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดน่านได้ส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งปลูกข้าวและปลูกพืชผลทางการเกษตรลดการใช้สารเคมี ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและวาระจังหวัดน่านส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ควบคู่กับการแก้ปัญหาเขาหัวโล้น จังหวัดน่านจึงได้จัดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรจังหวัดน่าน เพื่อบริหารการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการรวมกลุ่มการผลิตสร้างอำนาจต่อรองในการผลิตและการตลาด รวมถึงการสนับสนุนให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งผลิตอาการปลอดภัย และยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวน่านให้ได้รับความนิยม ส่งเสริมการผลิตข้าวน่านสู่ระบบไทยแลนด์ 4.0 สินค้าเกษตรปลอดภัยให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในครั้งนี้ได้นำเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรพบกับผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางการจัดงานมหกรรมข้าวน่านและตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณข่วงน้อย (ศูนย์บริการท่องเที่ยว)จัดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามวาระของจังหวัดน่านและดำเนินส่งเสริการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการรับประทานข้าวและอาหารปลอดภัยของจังหวัดน่าน

22281860 1852261558122120 4444930365755397024 n

22282129 1852261614788781 7173603384157823979 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

230555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
161
165
1514
226839
5961
5983
230555

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-24 18:19
Scroll to top