22228413 1851019578246318 780645150213138682 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีพระภิกษุ-สามเณรมารับบิณฑบาตกว่า 200 รูป
          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. เทศบาลเมืองน่านจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณรมารับบิณฑบาตร กว่า 200 รูป โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสาบุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะกันอย่างเนืองแน่น เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560 มีพระสงฆ์เดินออกจากวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่อรับบิณฑบาต ตามหลังขบวนแห่พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังโปรดพุทธมารดา การตักบาตรเทโวโรหนะ 

22196112 1851019591579650 2956837707246154198 n


          สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวย่อมาจาก เทโวโรหนะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ พิธีตักบาตรเทโวโรหนะอันหมายถึงการเสด็จลงมาจาก เทวโลก ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นต่างๆ ทั่วชมพูทวีป ตลอดจนไปทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติทั้งหลายให้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคน แล้วพระองค์ได้ทรงรำลึกถึง พระนางสิริมหามายาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาดังนั้น จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน พระองค์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่นด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษและทำสืบต่อมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้

22279437 1851019708246305 8134843553130878131 n

22281733 1851019384913004 1656703232792046287 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

230587
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
165
1546
226839
5993
5983
230587

Your IP: 3.239.51.78
2021-01-24 19:51
Scroll to top