พิมพ์

22140888 1849046688443607 3849698604004241703 n

          ด้วยเทศบาลเมืองน่าน จะจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยนิมนต์พระภิกษุ – สามเณร จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาต จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ไปร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โทรศัพท์ 054 710234 ต่อ 138 / 139

22090048 1849046685110274 5158351157452047523 n

22154406 1849046691776940 3044107332519208672 n

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th