พิมพ์

22254852 1848129431868666 8576328981796818670 o

          วานนี้(2 ต.ค.2560) ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางลัดดา ฝายนันชัย รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางรดา เพ็ชรขัน ผอ.กองการศึกษา นางบัวผา แก้วมงคล ผองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ผอ.พิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ซึ่งโอนย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองนก เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา โดยมี นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง นายรุ่งโรจน์ ธนะภาษี รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง นายวิสูตร พรหมานนท์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเดินทางมาในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ นายชัยณรงค์ คำชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รายงานตัวในโอกาสโอนย้ายมาปฏิบัติงาน ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน โดยมี นายสุทัศน์ แก้วใหม่ นายก อบต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน ร่วมเดินทางมาในโอกาสดังกล่าว

22195607 1848129525201990 5394277028272997663 n

22196443 1848129438535332 2347820852005274713 n

22141147 1848129655201977 7968855978703018960 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th