พิมพ์

21618031 1826912010657075 8818878264144696559 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ ที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMs) และประชาคมอาเซียน AC เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับด้านการท่องเที่ยว และเป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำและประชาชนที่มีศักยภาพที่พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
          ทั้งนี้ หมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ที่เป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์ ของชาวไทลื้อ บ้านดอนมูล ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน เพียง 45 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน-ท่าวังผา) ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 40 ข้ามสะพาน ตรงไป แล้วเลี้ยวขวา จะผ่านทางเข้าวัดหนองบัว ตรงไปผ่านบ้านดอนแก้ว จึงจะถึงบ้านดอนมูล เลี้ยวซ้ายเข้าแยกทางหลวงชนบท บ้านสบสาย-ดอนมูล-เชียงแล มีการจัดบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม เช่น อาหารการกินและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรที่ไม่เหมือนใคร

21728325 1826912050657071 7809399254618346105 n

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชมอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานจักรสาน ผ้าทอมือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว และอุทยานมัจฉาที่วัดดอนแก้วกลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยว ที่วัดดอนตันที่อยู่ไม่ห่างไกล เพื่อไปสักการะหลวงพ่อดอนตัน ชมพิพิธภัณฑ์และเครื่องอักขระบริขารของใช้สอย ของพระคุณท่าน ซึ่งเป็นพระเถระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองน่าน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ที่หลั่งไหลมาบูชากราบไหว้ พระคุณท่านมิได้ขาด จากวัดดอนตัน เดินทางมุ่งสู่วัดหนองบัว ชุมชนหนองบัวเป็นชุมชนไทลื้อ ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา ตั้งแต่สมัยพญามหายศเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอ้างอิงได้จากสมุดข่อยที่มีการค้นพบในหมู่บ้าน ปัจจุบันชุมชนยังเก็บรักษาได้อย่างดีเพราะถือเป็นเอกสารอ้างอิงอันหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทลื้อบ้านหนองบัว ของจังหวัดน่านด้วย 

21730821 1826911073990502 6062521645797236803 n

          นอกจากบรรยากาศสงบงามภายในวัดที่เหมาะสำหรับการเจริญสติภาวนา ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว สิ่งที่น่าชมภายในวัดดอนแก้วอีกสิ่งหนึ่งคือ พระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูงจากฐานถึงเศียร 63 นิ้ว อันเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแท่งจากฝีมือชาวพม่าที่มีอยู่เพียง 3 องค์ในโลกเท่านั้น โดยองค์แรกประดิษฐานที่ประเทศอินเดีย องค์ที่สองประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน และสำหรับองค์ที่สามประดิษฐานที่วัดดอนแก้วนั่นเอง กล่าวกันว่า เมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2465 ขุนระมาดไมตรี และชาวแม่ระมาดได้ไปติดต่อขอเช่าบูชา พระพุทธรูปองค์นี้มาจากพม่าในราคา 800 รูปี โดยนำมาทางเรือผ่านเมืองมะละแหม่ง แล้วเดินทางต่อจนถึงท่าเรือจองโต จากนั้นท่านครูบาขาวปี ผู้เป็นที่เคารพของชาวบ้านและชาวเมืองเหนือได้ไปรับพระพุทธรูปหินอ่อนแล้วอัญเชิญขึ้นบนเกวียนผ่านเมืองกรุกกริก บ้านจ่อแฮ (บ้านกะเหรี่ยง) และนำมาประดิษฐานที่วัดดอนแก้วแห่งนี้

21740038 1826912017323741 8518977787067103267 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th