21618031 1826912010657075 8818878264144696559 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ ที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง(GMs) และประชาคมอาเซียน AC เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อม มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับด้านการท่องเที่ยว และเป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำและประชาชนที่มีศักยภาพที่พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
          ทั้งนี้ หมู่บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ถือว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ที่เป็นหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์ ของชาวไทลื้อ บ้านดอนมูล ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน เพียง 45 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน-ท่าวังผา) ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 40 ข้ามสะพาน ตรงไป แล้วเลี้ยวขวา จะผ่านทางเข้าวัดหนองบัว ตรงไปผ่านบ้านดอนแก้ว จึงจะถึงบ้านดอนมูล เลี้ยวซ้ายเข้าแยกทางหลวงชนบท บ้านสบสาย-ดอนมูล-เชียงแล มีการจัดบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม เช่น อาหารการกินและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรที่ไม่เหมือนใคร

21728325 1826912050657071 7809399254618346105 n

          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชมอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานจักรสาน ผ้าทอมือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว และอุทยานมัจฉาที่วัดดอนแก้วกลุ่มผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยว ที่วัดดอนตันที่อยู่ไม่ห่างไกล เพื่อไปสักการะหลวงพ่อดอนตัน ชมพิพิธภัณฑ์และเครื่องอักขระบริขารของใช้สอย ของพระคุณท่าน ซึ่งเป็นพระเถระเกจิอาจารย์ชื่อดัง และที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองน่าน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ที่หลั่งไหลมาบูชากราบไหว้ พระคุณท่านมิได้ขาด จากวัดดอนตัน เดินทางมุ่งสู่วัดหนองบัว ชุมชนหนองบัวเป็นชุมชนไทลื้อ ที่บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองล้า แคว้นสิบสองปันนา ตั้งแต่สมัยพญามหายศเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอ้างอิงได้จากสมุดข่อยที่มีการค้นพบในหมู่บ้าน ปัจจุบันชุมชนยังเก็บรักษาได้อย่างดีเพราะถือเป็นเอกสารอ้างอิงอันหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทลื้อบ้านหนองบัว ของจังหวัดน่านด้วย 

21730821 1826911073990502 6062521645797236803 n

          นอกจากบรรยากาศสงบงามภายในวัดที่เหมาะสำหรับการเจริญสติภาวนา ปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปแล้ว สิ่งที่น่าชมภายในวัดดอนแก้วอีกสิ่งหนึ่งคือ พระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูงจากฐานถึงเศียร 63 นิ้ว อันเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแท่งจากฝีมือชาวพม่าที่มีอยู่เพียง 3 องค์ในโลกเท่านั้น โดยองค์แรกประดิษฐานที่ประเทศอินเดีย องค์ที่สองประดิษฐานที่ประเทศปากีสถาน และสำหรับองค์ที่สามประดิษฐานที่วัดดอนแก้วนั่นเอง กล่าวกันว่า เมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2465 ขุนระมาดไมตรี และชาวแม่ระมาดได้ไปติดต่อขอเช่าบูชา พระพุทธรูปองค์นี้มาจากพม่าในราคา 800 รูปี โดยนำมาทางเรือผ่านเมืองมะละแหม่ง แล้วเดินทางต่อจนถึงท่าเรือจองโต จากนั้นท่านครูบาขาวปี ผู้เป็นที่เคารพของชาวบ้านและชาวเมืองเหนือได้ไปรับพระพุทธรูปหินอ่อนแล้วอัญเชิญขึ้นบนเกวียนผ่านเมืองกรุกกริก บ้านจ่อแฮ (บ้านกะเหรี่ยง) และนำมาประดิษฐานที่วัดดอนแก้วแห่งนี้

21740038 1826912017323741 8518977787067103267 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
402
135
537
216834
5337
7887
218568

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 17:34
Scroll to top