21370965 1821790271169249 7946211488343307546 n

          7 ก.ย.60 จ.น่าน , โรงแรมสวัสดีล้านนา / ม.ราชภัฏสกลนคร โดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ระหว่าง 6-9 ก.ย.2560 ณ จ.น่าน ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน บรรยายพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองน่าน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สรรค์สร้างเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ความเป็น“น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต”จนทำให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัล กินรีทองคำถึง 3 สมัย 
          เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรีทองคำ) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ อรรจน์ สีหะอำไพ ประธานบริษัท ARTHUR (Art of Human Resource) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวคือ “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเป็นสมัยที่ 3 ในปี พ.ศ.2560

21462773 1821791307835812 5513517761923670734 n

          จากการที่รัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยได้รณรงค์แคมเปญ“รวมใจเที่ยวไทย” และ “เที่ยวเมืองไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง” “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ปี พ.ศ.2561” ครอบคลุมกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระจายรายได้และสร้างงานในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะนิสัยการเดินทาง อายุ และแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่านมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายดังกล่าวตามนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์น่าน เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

21369174 1821790327835910 431049926870373992 n

          ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่เมืองน่าน มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีของความรัก เช่น การตักบาตรร่วมขัน ใช้วิถีของศาสนาเข้ามาส่งเสริมไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลคู่รัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเชื่ออันดีงาม การสืบชะตาคู่รัก การทำบายศรีสู่ขวัญคู่รัก ในวัยต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระซิบรักเสมอดาว กระซิบรักให้เทียบเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้า ส่งเสริมให้น่านเป็นเมืองมงคล เมืองแห่งความรัก เมืองแห่งคนใจดี สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นภารกิจสำคัญ จากการที่เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการ การเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO) การจัดการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองมงคลคนใจดี ตามแนวนโยบาย “ลูกหลานกตัญญู พาบุพการีเที่ยวเมืองเก่าน่าน” จะเห็นได้ว่าทิศทางการทำงานของเทศบาลเมืองน่าน แม้จะไม่ได้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ แต่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองและเครือข่ายกัลยาณมิตร ทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ การประสานงานที่ดีและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงทำให้แต่ละโครงการหรือกิจกรรมสอดรับและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นำเสนอ “น่าน....เมืองเก่าที่มีชีวิต” สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริง

21462642 1821790274502582 8866341301721136928 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
399
135
534
216834
5334
7887
218565

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 17:26
Scroll to top