พิมพ์

21317898 1821786224502987 4327605049946855647 n

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยนายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษา แสดงมุทิตาจิตแด่พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบเปรียญธรรมได้ ประจำปี พ.ศ.2560 พิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน ครบ 18 ปี อุทิศถวายพระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธมฺมสารมหาเถร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน,อดีตเจ้าอาวาสวัดพญาภู ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ขอบคุณภาพ-ข่าว จาก เพจ วัดพญาภู จ.น่าน)

21314575 1821786267836316 1943198535883635917 n

21369443 1821786227836320 3539651337468918506 n

21430157 1821786281169648 2597635673955944856 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th