พิมพ์

21105553 1809049092443367 5319811398635093294 n

          นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านให้การต้อนรับ นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้เลือกพื้นที่ จ.น่าน ในการประชุมสัญจรครั้งที่ 1/2560 ของผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาและคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเทวราช พร้อมได้ นำคณะเยี่ยมชมท่อสูบน้ำขนาด 1.20 เมตร ที่บ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองน่าน

21078754 1809049329110010 8134744341044402137 n

21150242 1809049339110009 7123856062784746132 n

21106459 1809049105776699 1403953411300261206 n

 

 

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น / ข่าว
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th