พิมพ์

20953752 1803834882964788 2509640541809746280 n

          เมื่อเร็วๆมานี้ คณะดูงาน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางแก อบต.ทุ่งช้าง นำโดย รองนายก อบต. ทุ่งช้าง นายเมธี ชนาปัญญาวัฒน์ พร้อมด้วย รองปลัด อบต.ทุงช้าง ผอ กองการศึกษา ผอ. กองคลัง และคณะครูผู้ดูแลเด็ก รวม 10 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยได้ ศึกษาข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอน การดูแล การบริหารงาน การบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจะนำได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน ร่วมให้การต้อนรับ

20914367 1803834932964783 4199091409854479939 n

20915167 1803834922964784 3210100206328365043 n

20953172 1803834876298122 2611094455836633276 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว 
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th