พิมพ์

20882401 1800401853308091 6571634931642215987 n

          นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ก้าวต่อไปของกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการส่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในงาน 25 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส กรุงเทพมหานคร

20840898 1800401856641424 3688033823642258318 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th