20841169 1799442396737370 8196922198575356067 n

          17 ส.ค.2560 นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายธีระ คฤหานนท์ ผอ.กองช่าง นายสมศักดิ์ เชื้อหมอ ผอ.กองช่างสุขาภิบาล นายวินัย สุปินะ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินจากเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก นำโดยนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด จากการที่เทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ฯลฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนำเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

20882594 1799442450070698 3564464053754860117 n

          โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการนำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน ตั้งแต่สี่แยก หัวเวียงใต้ (ร้านนราพาณิชย์) ถึงสามแยก สิงห์คำรณ (สวนตาลล่าง) ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช (นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงดิน) ระยะที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกหัวเวียงใต้ถึง สามแยกสวนตาล ระยะทาง 500 เมตร โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานหลักคือ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของเมืองเก่าน่านให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้บรรยากาศการค้า การลงทุน และภาพรวมของเศรษฐกิจ คล่องตัวและมีศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ตั้งแต่สี่แยก หัวเวียงใต้ (ร้านนราพาณิชย์) ถึงสามแยก สิงห์คำรณ (สวนตาลล่าง) ระยะทางประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จ

20953900 1799442166737393 4145835547124918714 n

          ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินของ กฟภ.คือดำเนินการเจาะดึงท่อลอดด้วยวิธี HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING เป็นวิธีการทำงานไม่ต้องขุดเปิดหน้าดิน เหมาะสำหรับงานท่อร้อยสายโทรศัพท์ งานวางท่อข้ามแม่น้ำ งานวางท่อก๊าซ งานวางท่อประปา ก่อนดำเนินการจะต้องสํารวจพื้นที่ในการเจาะเพื่อตรวจหาอุปสรรคใต้ดิน เช่น ท่อเดิม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ จากนั้นจึงกำหนดพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักร โดยปกติเครื่องจักรที่ทําการเจาะลากท่อโดยวิธี HDD นี้ต้องการพื้นที่ในการวางเครื่องจักรประมาณ 7 เมตร และตําแหน่งที่ทําการเจาะจะห่างจากบ่อดัน ประมาณ 10-15 เมตร โดยประมาณซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความลึกของบ่อดันด้วย

20841862 1799442160070727 3590671978885461378 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218538
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
372
135
507
216834
5307
7887
218538

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 16:25
Scroll to top