พิมพ์

20770465 1797417960273147 9201757990139874608 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 (Green Hotel) หนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดย อพท.ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยดุสิตธานี
          15 ส.ค.2560 เวลา 13.45 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมิน Green Hotel พร้อมกล่าวเปิดโครงการแถลงข่าวผลสำเร็จกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับพนักงานและผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดย อพท.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดย 8 โรงแรม ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเต็ล 2. โรงแรมปวินศิลป์ รีสอร์ท 3. โรงแรมเวียงแก้ว 4. โรงแรมเวียงภูมินทร์ 5. โรงแรมน่านธาราเพลส 6. บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท 7. โรงแรมวินเฮ้าส์ และ 8. โรงแรมเควัน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่ผ่านการอบรม “การบริการที่เป็นเลิศสำหรับธุรกิจบริการ” โดยวิทยาลัยดุสิตธานี (Dusut Thani College) จำนวน 45 ราย

20769940 1797417493606527 3782240864927734341 n

          ด้านนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. อนุมัติให้สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และเพื่อให้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ด้วยการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และความปลอดภัย ในระดับมาตรฐาน เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

20770464 1797417860273157 5160830768108621717 n

20882965 1797419546939655 3931306861295526652 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th