20770465 1797417960273147 9201757990139874608 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 (Green Hotel) หนึ่งในการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดย อพท.ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยดุสิตธานี
          15 ส.ค.2560 เวลา 13.45 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมิน Green Hotel พร้อมกล่าวเปิดโครงการแถลงข่าวผลสำเร็จกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสำหรับพนักงานและผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดย อพท.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านร่วมแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดย 8 โรงแรม ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ 1. โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค โฮเต็ล 2. โรงแรมปวินศิลป์ รีสอร์ท 3. โรงแรมเวียงแก้ว 4. โรงแรมเวียงภูมินทร์ 5. โรงแรมน่านธาราเพลส 6. บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท 7. โรงแรมวินเฮ้าส์ และ 8. โรงแรมเควัน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการ จ.น่าน ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่ผ่านการอบรม “การบริการที่เป็นเลิศสำหรับธุรกิจบริการ” โดยวิทยาลัยดุสิตธานี (Dusut Thani College) จำนวน 45 ราย

20769940 1797417493606527 3782240864927734341 n

          ด้านนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน เผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. อนุมัติให้สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และเพื่อให้แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่านได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นเพิ่มคุณค่าแก่แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ด้วยการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และความปลอดภัย ในระดับมาตรฐาน เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

20770464 1797417860273157 5160830768108621717 n

20882965 1797419546939655 3931306861295526652 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
370
135
505
216834
5305
7887
218536

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 16:20
Scroll to top