พิมพ์

20620968 1793901990624744 691555912985078136 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
          12 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองน่านทุกกอง/ฝ่ายและประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วงเลียบบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาลเมืองน่านจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองน่านทุกกองฝ่ายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง หรือถนนเลียบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน ที่มีระยะทางประมาณ 400 เมตร เชื่อม 2 พื้นที่ได้แก่บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ต.ในเวียง เขตเทศบาลเมืองน่านกับบ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้ โดยเทศบาลเมืองน่านมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บนถนนสายดังกล่าวให้เป็น “ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดำเนินการปลูกต้นไม้ที่มี ดอกสีม่วง และเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย แต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

20708053 1793902213958055 8853440203051650367 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเดินทางจาก ตัวเมืองน่านไปยัง ต.ดู่ ใต้และ อำเภอเวียงสา ประกอบกับมีประชาชนจำนวนมากได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริเวณถนนโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน นับเป็นการดีที่จะมีการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วงเทศบาลเมืองน่านได้นำต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงมาปลูกเพิ่มเติมหลายชนิด อาทิ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นเสลา ต้นตะแบก ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง เป็นต้น เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นอีกถนนสายหนึ่งที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านโดยเฉพาะการที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และสัมผัสถึงวิถีชีวิตดังเดิมของน่านได้อย่างใกล้ชิดตลอดจนพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานเที่ยวเมืองเก่าน่านในอนาคต

20727939 1793901877291422 985367426348746212 n

20729429 1793901923958084 2674307839105554604 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th