20620968 1793901990624744 691555912985078136 n

          เทศบาลเมืองน่านจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
          12 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองน่านทุกกอง/ฝ่ายและประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วงเลียบบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศบาลเมืองน่านจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองน่านทุกกองฝ่ายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง หรือถนนเลียบระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน ที่มีระยะทางประมาณ 400 เมตร เชื่อม 2 พื้นที่ได้แก่บ้านภูมินทร์-ท่าลี่ ต.ในเวียง เขตเทศบาลเมืองน่านกับบ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้ โดยเทศบาลเมืองน่านมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บนถนนสายดังกล่าวให้เป็น “ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วง” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดำเนินการปลูกต้นไม้ที่มี ดอกสีม่วง และเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย แต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 

20708053 1793902213958055 8853440203051650367 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเดินทางจาก ตัวเมืองน่านไปยัง ต.ดู่ ใต้และ อำเภอเวียงสา ประกอบกับมีประชาชนจำนวนมากได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริเวณถนนโดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน นับเป็นการดีที่จะมีการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนเทิดพระเกียรติดอกไม้สีม่วงเทศบาลเมืองน่านได้นำต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงมาปลูกเพิ่มเติมหลายชนิด อาทิ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นเสลา ต้นตะแบก ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง เป็นต้น เพื่อให้ถนนสายนี้เป็นอีกถนนสายหนึ่งที่มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าน่านโดยเฉพาะการที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม และสัมผัสถึงวิถีชีวิตดังเดิมของน่านได้อย่างใกล้ชิดตลอดจนพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานเที่ยวเมืองเก่าน่านในอนาคต

20727939 1793901877291422 985367426348746212 n

20729429 1793901923958084 2674307839105554604 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
385
135
520
216834
5320
7887
218551

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 16:46
Scroll to top