พิมพ์

20767869 1792835794064697 5219320688086498492 n

          11 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมมีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่านคือ1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และ 2.รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีกรณีญัตติที่น่าสนใจ ในระเบียบวาระ :ญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเอกสารประกอบโครงการในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)

20768123 1792836390731304 6329756414192939083 n

20728342 1792835797398030 5822200423931940620 n

20664741 1792835854064691 4961789853360243749 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th