20708096 1792758734072403 7615210296780030105 n

          ติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติ 2560 
          (11 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน) บรรยากาศห้องเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน สัปดาห์นี้ยังคงมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าชั้นเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นเคย โดยในสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 มีรายงานว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"

20663810 1792757707405839 3072461472220112598 n

          ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลเมืองน่านมีจำนวนประชากรทั้งสิน 20,098 คน แยกเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 4,480 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 ของประชากรทั้งหมด โดยองค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามของสังคมผู้สูงอายุ คือ สังคมที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองน่าน เข้าข่ายดังกล่าว จึงเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เทศบาลเมืองน่าน จึงได้ใช้ชุมชนเป็นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ แกนนำ อาสาสมัคร ชุมชน องค์กร เครือข่าย จากภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพผู้สูงอายุและสมาชิกอื่นๆในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มีคณะกรรมการหลายฝ่าย ซึ่งจะทำหน้าที่และกิจกรรมแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุให้ครบทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมอาชีพจะได้จัดหาอาชีพและรายได้เพิ่มให้ผู้สูงอายุ ด้านสวัสดิการ ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและครบถ้วน โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาวต่อไป

20663601 1792758634072413 3615721358814557909 n

20729210 1792757710739172 7271766910783749738 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

285459
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
139
279
283981
4501
6984
285459

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-21 12:09
Scroll to top