20663619 1790769330938010 4208946833853521880 n

          วานนี้ (8 ส.ค.2560) ณ ห้องประชุมอาคารประหยัดพลังงาน เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ประธานกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน นายเสริม ลอวิดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกองทุนคนที่ 1 นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกองทุนคนที่ 2 นายสมพงษ์ ธรรมราช ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน คณะกรรมการกองทุน อสม.ดีเด่นในพื้นที่ และ นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน กรรมการและเลขานุการ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นำโดยนายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่านและคณะ โดยคณะกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้ร่วมบรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลการดำเนินการด้านต่างๆต่อคณะกรรมการในโอกาสนี้

20727852 1790769410938002 6662595809060037871 n

          กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองน่าน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา มีภารกิจสร้างหลักประกันสุขภาพให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ภายไต้ยุทธศาสตร์ของกองทุน คือ การป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ การปฏิบัติการอาหารปลอดภัย และการลดปัญหาในเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือ “เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน” กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ 1.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสุขภาพของหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/องค์กรหรือประชาชนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ 3.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนและเสริมกิจกรรมสร้างเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทั้งเด็กเล็ก ผู้พิการและผู้สูงอายุ 4.กิจกรรม/โครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน 5.กิจกรรม/โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองน่าน กองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่านได้จัดทำประเด็นหลัก มุ่งเน้นในการดำเนินงานระหว่าง ปี 2559-2561 ได้แก่ 1.การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันและลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 3.การส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 4.การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 5.การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

20638323 1790769217604688 3260103443330591537 n

20638490 1790769210938022 2023048393455926719 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219897
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
473
1866
216834
1286
5380
219897

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:52
Scroll to top