20638086 1790748640940079 6451141006101856511 n

          นายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดกิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone” ตามแนวทางการดำเนินงานเขตโรงเรียนปลอดภัย (Safe School Zone ) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยของประเทศไทย 
          9 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone” ตามแนวทางการดำเนินงานเขตโรงเรียนปลอดภัย (Safe School Zone ) โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ ต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูประถมศึกษากว่า 100 แห่งในพื้นที่ จ.น่าน ศึกษาดูงานเพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน

20638359 1790748554273421 6273634336682028634 n

          โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินทร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพี่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชาการกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทศบาลเมืองน่าน โรงพยาบาลน่าน สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ตลอดจนชุมชน เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย” ซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีกี่บริหารจัดการในการป้องกันการเกิดเหตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
ตามที่องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดนโยบาย “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี2554 - 2563”( Decade of Action For Road Safety 2011 – 2020 ) เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Sate Kids Worldwide,USA จึงได้จัดทำโครงการ Safe School Zone หรือเขตโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งพัฒนามาจากผลลัพธ์ของโครงการ Modal School Zone ในปี 2554 – 2556 (สนับสนุนโดย FedEx) เนื่องมาจากเด็กเดินเท้าจำนวนมาก พบเจอความเสี่ยงจากยานยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนรอบ ๆ เขตโรงเรียน โครงการ Safe School Zone นี้จึงเน้นความปลอดภัยของเด็กเดินเท้าบริเวณโดยรองโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเรียกว่า “ เขตโรงเรียน ” ( School Zone )

20708097 1790748550940088 8308667649378058998 n

          The U.S. National Center for Safe Routes to School ได้อธิบายว่า “Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัย) จะเริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้า ครอบคลุมทุกเส้นทาง ทุกอาคารและโดยรอบโรงเรียนที่มี่การจราจรผ่าน” เป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือ การแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้สามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเด็ก ๆ ในประเทศต่าง ๆ ที่มีระดับทรัพยากรที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลายของความเสี่ยงและปัญหารอบเขตโรงเรียน
          โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินทร์ จ.น่าน ได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นได้ Safe Kids Thailand จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ เทศบาลเมืองน่าน, โรงพยาบาลน่าน, สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ,ทหาร ,ม.เกษตรศาสตร์ , ผู้นำชุมชน , วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ FedEx มีแผนพัฒนาให้โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบ Safe School Zone แก่โรงเรียนอื่น ๆใน จ.น่าน ผ่านรูปแบบการจัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการทำ Safe School Zone จากพื้นที่จริง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างถาวร ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลและองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อเด็กเดินเท้าต่อไป

20622048 1790748817606728 2761423174839875525 n

 

ทัตติ งานอ่อน /ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219866
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
473
1835
216834
1255
5380
219866

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 22:52
Scroll to top