20637980 1782132488468361 8600068889224089322 n

          2 ส.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ลงพื้นที่ ซอย 5 ชุมชนบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต.ผาสิงห์ ซึ่งเป็นหนึ่งชุมชมในเขตเทศบาลเมืองน่าน จากการที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ทำให้การสัญจรไปมาของรถทุกชนิดเป็นไปด้วยความยากลำบาก ถนนมีลักษณะเป็นโคลนและเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งล่าสุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่จัดรูปที่ดินดังกล่าวจึงได้ขุดร่องระบายน้ำที่ท่วมขังเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

20525614 1782132625135014 5130623841268858937 n

          ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน จ.น่าน จากการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ซึ่ง จ.น่านได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จในปี 2558 และจาการดำเนินการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองที่เกิดประโยชน์ ดังนั้น ในปี 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน กำหนดพื้นที่สำหรับดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ระยะที่ 2 ต.ในเวียง เขตเทศบาลเมืองน่าน ต.ผาสิงห์ และ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองไม่ได้รับการพัฒนาถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการพัฒนาที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองน่าน แก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลังการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจะปรากฏการจัดแปลงที่ดินใหม่ ระบบถนน สวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง ระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

20479905 1782131091801834 1103697125062411514 n

20525192 1782131158468494 1320405527647842760 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
473
1855
216834
1275
5380
219886

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 23:34
Scroll to top