19961104 1776659479015662 6536775548093947481 n

          วันนี้ (28 ก.ค.2560) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Faculty of Architecture, KU Leuven จัดให้มีโครงการขึ้นชื่อโครงการโครงการ International Summer School and Student Exchange with KU Leuven ในหัวข้อเรื่อง Toward a city - specific tourism development plan for Nan ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 4 สิงหาคม2560 โดยกำหนดขอบเขตกิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัยการออกแบบเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ จ.น่าน โดยมี ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

19894540 1776659289015681 5798300346651664924 n

          โดยนายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่าจังหวัดน่าน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี เช่นแหล่งขวานหินที่ภูซาง ภูเขาที่บ่อเกลือและแหล่งหอยโบราณที่ภูแว สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต” คือความต่อเนื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วยังใช้งานได้อยู่จริง เช่น ประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน การใช้ภาษาคำเมืองแบบน่าน ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) หรือการแต่งกายของแต่ละชนเผ่าที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ สถาปัตยกรรมบ้านเก่าโดยช่างพื้นบ้าน ที่เรียนรู้จากภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น เช่น การยกเรือนขึ้นสูงเพื่อให้อาศัยอยู่ชั้นล่างเย็นสบายส่วนในตอนกลางคืนพักผ่อนชั้นบนแล้วมีความอบอุ่น ศิลปะดนตรีการฟ้อนและซอล่องน่าน ผ้าทอลายน้ำไหล ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแต่ละวัด ที่วิจิตร งดงาม

20431504 1776659225682354 1604842316848367895 n

          เทศบาลเมืองน่านมีพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตร ประชากร 21,000 คน ชาวน่านเห็นตรงกันว่าที่นี่คือห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดดูแลหน้าบ้าน รถรางนำเที่ยวของเทศบาลเมืองน่าน สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมในชุมชนต่างๆ ผู้สูงอายุสามารถกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตามโครงการอบรมภาษาต่างประเทศผู้สูงอายุ “อุ้ยอินเตอร์” นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นอีกวิถีหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีศักยภาพรองรับด้านการท่องเที่ยว หากทุกคนมีส่วนร่วมแล้วจะเห็นได้ว่าความสุข ความถูมิใจในการเป็นเจ้าของ “ห้องรับแขก” เกิดขึ้นและต้องการช่วยกันรักษาดูแล นั่นหมายถึงทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะหลักการสำคัญคือ การน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนของการตัดสินใจและมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนจะเดินตามเส้นทางสู่เป้าหมายที่สำเร็จ นำไปสู่การวัดผลที่มีคุณภาพได้

20292786 1776659152349028 2462747562220122932 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

218542
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
135
511
216834
5311
7887
218542

Your IP: 34.200.252.156
2020-11-30 16:30
Scroll to top