20140137 1767751443239799 5414531442867194529 n

          21 ก.ค.2560 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางบัวผา แก้วมงคล ผองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเอกฉันท์ มูลศรี หน.สำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล” เทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ นำโดยนางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลีและคณะ ในโอกาสที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาคลีเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง

20246449 1767751323239811 804596674602661395 n

          โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองน่าน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สรรค์สร้างเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ความเป็น “น่าน...เมืองเก่าที่มีชีวิต” จนทำให้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัล กินรีทองคำถึงสองสมัย จากการที่รัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแกนสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยได้รณรงค์แคมเปญ“รวมใจเที่ยวไทย” และ “เที่ยวเมืองไทย เก๋ไก๋ สไตล์ลึกซึ้ง” ครอบคลุมกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ที่จะสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระจายรายได้และสร้างงานในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะนิสัยการเดินทาง อายุ และแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองน่านมีแนวคิดที่จะสนองนโยบายดังกล่าวตามนโยบาย “เทศบาลเมืองน่าน...ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์น่าน เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

20155935 1767751103239833 2631199902204766310 n


          ปัจจุบันเทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย นำมาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่เมืองน่าน มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีของความรัก เช่น การตักบาตรร่วมขัน ใช้วิถีของศาสนาเข้ามาส่งเสริมไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลคู่รัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีและความเชื่ออันดีงาม การสืบชะตาคู่รัก การทำบายศรีสู่ขวัญคู่รัก ในวัยต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระซิบรักเสมอดาว กระซิบรักให้เทียบเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้า ส่งเสริมให้น่านเป็นเมืองมงคล เมืองแห่งความรัก เมืองแห่งคนใจดี สิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นภารกิจสำคัญ จากการที่เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการ การเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก (A Safe Community) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก(WHO) การจัดการเมือง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองมงคลคนใจดี ตามแนวนโยบาย “ลูกหลานกตัญญู พาบุพการีเที่ยวเมืองเก่าน่าน” จะเห็นได้ว่าทิศทางการทำงานของเทศบาลเมืองน่าน แม้จะไม่ได้เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ แต่สามารถใช้ศักยภาพของตนเองและเครือข่ายกัลยาณมิตร ทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ การประสานงานที่ดีและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงทำให้แต่ละโครงการหรือกิจกรรมสอดรับและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่นำเสนอ “น่าน....เมืองเก่าที่มีชีวิต” สู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างแท้จริง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ได้รับรางวัล “อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี” ตามหลักธรรมาภิบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2555

20228848 1767751353239808 5705114624419484358 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

219863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
188
473
1832
216834
1252
5380
219863

Your IP: 3.219.31.204
2020-12-04 22:49
Scroll to top