20155761 1766653676682909 1257473249810272853 n

          นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเมือง ประเด็น : การเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนคนเมืองน่าน มุ่งให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเองจากภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาจากสื่อออนไลน์
          20 ก.ค.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดโครงการ พื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเมือง ประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งเด็กและเยาวชนคนเมืองน่าน โดยเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองน่าน (สอช.น่าน) ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน บ้านพระเนตร จุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ และตระหนักถึงวิธีการป้องกันภัยอันตรายต่างๆในยุคปัจจุบัน อาทิ ภัยจากยาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมสื่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิด นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งการรับฟังองค์ความรู้จากวิทยากร การเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

20258050 1766653643349579 2297899270887400675 n

20108354 1766653653349578 1065791492215328334 n

20228452 1766653830016227 2032876930668951935 n

 

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว ทศพล จันนะชัย/ภาพ
งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

ท่านมีความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลเมืองน่านในระดับใด

พยากรณ์อากาศ

สายด่วนเทศบาลเมืองน่าน

199

hr1

1567

nan

infonan

ทจรต

กรมการจัดหางาน

Banner doe

Banner lmi

SJC 225x100

268716
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
186
278
267395
1749
5638
268716

Your IP: 3.238.249.17
2021-04-12 18:48
Scroll to top