19989584 1757753364239607 9115689259366719188 n

          ประชาสัมพันธ์ : ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดน่าน ว่าด้วยการห้ามจอดรถ ทุกชนิดในระบบวันคู่ วันคี่ ถนนเจ้าฟ้า (ตั้งแต่สี่แยกวัดศรีพันต้น-สี่แยกวัดอภัย) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 7.00-21.00 น. ประกาศข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.2560 เป็นต้นไป

19989553 1757753474239596 7346731438888125435 n

                                                    19961261 1757753514239592 3919222563619230781 n

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top