5879 948112878589747 3270988936302339692 n

ห น า ว นี้ ก ร ะ ซิ บ รั ก ที่ น่ า น ' 59 version 3
หนาวนี้ เทศบาลเมืองน่านร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           ขอเชิญชวนคู่รักแบบต่างๆ ร่วมกิจกรรม “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน” ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ เมืองมงคลคนใจดี รับประทานอาหารในรูปแบบขันโตกพื้นเมือง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าน่าน และให้กำลังใจสาวงาม ผู้เข้าประกวดเทพีน่านกระซิบรัก ประจำปี 2559
เทศบาลเมืองน่านร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนคู่รัก คู่สามีภรรยา คู่พ่อลูก คู่แม่ลูก คู่เพื่อนซี้ หรือคู่ไหนๆ และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปมาเที่ยวเมืองน่าน และทำบุญร่วมกันในกิจกรรม “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน 2559” ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ ข่วงกระซิบรัก ข่วงเมืองน่านและบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
           นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า “น่าน” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ยังคงมีกลิ่นไอของวัฒนธรรมท้องถิ่น และความมีไมตรีจิตต้อนรับผู้มาเยือน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ทรงคุณค่า และมีความงดงามงามโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมทุกแขนงทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ของวัดภูมินทร์ที่แสดงถึงเรื่อง ราวในอดีต วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวน่านที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องชาดก และพุทธประวัติตามพงศาวดารเมืองน่าน
           ภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของ “หนานบัวผัน” จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัด ภูมินทร์ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา จนถูกขนานนามว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก” นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ ประกอบและอารมณ์ รังสรรค์และกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ไปปรากฏอยู่ในสินค้า จำนวนมาก อาทิ เสื้อยืด, โปสการ์ด หรือแม้แต่ข้าวของตกแต่งบ้าน
           เทศบาลเมืองน่านได้มีแนวคิดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว โดยใช้ภาพปู่ม่าน ย่าม่านเป็นไฮไลท์ ในชื่อกิจกรรม “หนาวนี้...กระซิบรักที่เมืองน่าน” ซึ่งจัดขึ้นที่ข่วงเมืองน่านและบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมือง น่าน ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดน่านในช่วงฤดูหนาว และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ของจังหวัดน่าน
เมื่อเร็วๆมานี้ที่ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “หนาวนี้กระซิบรักที่น่าน” พร้อมด้วยนางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆ กำหนดการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 โดยมีสถานที่จัดกิจกรรมหลักคือ ข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านและข่วงเมืองน่านโดยมีการจัด กิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ภาคกลางวันตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 มีการจำหน่ายเครื่องเงินและผ้าน่านภายในบริเวณข่วงกระซิบรัก (ข่วงน้อย) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ภาคค่ำวันที่ 29 มกราคม 2559 มีการแสดงทางวัฒนธรรม พิธีเปิดโครงการ การเดินแบบเครื่องเงินและผ้าน่านโดยนักแสดงแบบกิตติมศักดิ์และผู้เข้าร่วม งาน ภาคค่ำของวันที่ 30 มกราคม 2559 มีกิจกรรมการแดงทางศิลปวัฒนธรรม และการประกวดเทพีน่านกระซิบรัก ภาคค่ำของวันที่ 31 มกราคม 2559 มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ตลอดทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านด้วย ส่วนกิจกรรรมไฮไลท์ ที่สำคัญภาคเช้าของวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ณ ข่วงเมืองน่าน เมืองมงคลคนใจดี กิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบชะตาและบูชาเทียนเสริมสิริมงคล ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร กิจกรรมผูกรักมัดใจกับต้นไม้มงคล เทศเมืองน่านร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 054 – 710234 ต่อ 102, 321 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร 054-751169 Website www.nancity.go.th Facebook ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่าน

ทัตติ งานอ่อน/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th

Scroll to top