ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565  ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วัน อังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วัน อังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติ ?เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล?  ในงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8
นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติ ?เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล? ในงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 "Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน"
 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รางวัลธรรมาภิบาล)
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รางวัลธรรมาภิบาล)
QR ระบบการแจ้งเหตุ  ไฟ้ฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตเทศบาลเมืองน่าน
QR ระบบการแจ้งเหตุ ไฟ้ฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตเทศบาลเมืองน่าน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ นำคณะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านและแกนนำเครือข่าย ศึกษาดูงาน ?แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ? เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 ที่
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ นำคณะผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่านและแกนนำเครือข่าย ศึกษาดูงาน ?แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ? เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 ที่
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปก
เทศบาลเมืองน่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายปก
 
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.30 -15.00 น.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ออกฉีดวัคซีน covid-19 กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนซินจงจำนวน 302 คนและโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จำนวน 150 คน สำ
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.30 -15.00 น.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน ออกฉีดวัคซีน covid-19 กระตุ้นเข็ม 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนซินจงจำนวน 302 คนและโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ จำนวน 150 คน สำ
เทศบาลเมืองน่านคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ  และรางวัลดีเยี่ยม เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่    การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหม
เทศบาลเมืองน่านคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรางวัลดีเยี่ยม เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหม
 
 
 
 
[ 21-09-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2 
[ 07-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ...   doc120220407044135.pdf 
[ 23-03-2565] ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-12-2564] ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ข ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-11-2564] ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 11-10-2564] ประกาศนำส่งข้อมูลแผนที่ เที่ยวกรีนกินคลีน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 04-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 01-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ...   เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่ 
[ 29-09-2564] เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 29-09-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องยกเลิกการประมูลตลาดเทศบาลเมืองน่าน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 23-09-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเ ...  
[ 21-09-2564] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
[ 09-09-2565]  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ...  
[ 07-09-2565]  เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลที่ 3ประเภททั่วไป ...  
[ 01-09-2565]  ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-08-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 20-06-2565]  ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 27-12-2564]  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ...   doc120211227094445.jpg doc220211227094445.jpg 
[ 27-10-2564]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 02-08-2564]  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ...  
[ 16-07-2564]  รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564]  คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564]  คำสั่งเทศบาลเรื่องมอบ อำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-07-2564]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราจัดเก็บ ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 12-09-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ ...  
[ 30-08-2565] ส่สส   doc120220830144651.pdf 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ...   ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรี ...   ประกาศประกวดราคา บ้านมณเฑียร 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรี ...   ถนนมหายศ 
[ 27-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
[ 07-06-2565] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 17-11-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565 ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 23-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 21-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญานไฟจราจร ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 15-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
    ขอรายละอียด การเอาสายไๆฟลงดินหน่อย... [กิตติชัย]   (อ่าน : 481/ ตอบ : 0)
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล