กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ภาษาไทย แจก discuz
ดู: 927|ตอบกลับ: 0

เทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทีมงานวางแผนเมืองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้

[คัดลอกลิงก์]

53

กระทู้

0

เพื่อน

376

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2016-10-10 21:25:37 |ดูโพสต์ทั้งหมด
เทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทีมงานวางแผนเมืองโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

1.jpgเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองน่านโดยมี นายสุรพลเธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางอริสา บุญสม รองนายกฯ นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายกฯ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกฯ นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นางอมรรัตน์ ยาแก้ว รองปลัดฯ นางลัดดา ฝายนันทชัย รองปลัดฯ นายวินัย สุปินะ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางวรรณี มีอาษา ผอ.กองคลัง นายเอกฉันท์ มูลศรีหัวหน้าสำนัก นางบัวผา แก้วมงคล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุภาพ สิริบรรสพ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน นางสาวลาวดี ศรีอรุณ นักผังเมืองชำนาญการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายมานิต ธนะวงศ์ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสรรพพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน พร้อมด้วย Ms.Koyama Ayumi (น.ส.โคยะมะ อายูมิ) ผู้แทนจาก JICA น.ส.พัชรกิตติ์ ปัญญาแก้ว น.ส.เพ็ญใจ สินเสมอสุข ที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด เพื่อหารือถึงการวางแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (TFCP)  และรายชื่อคณะทำงานโครงการส่งเสริมความยังยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคตเทศบาลเมืองน่าน คณะทีมงานวางผังเมือง (PTIanning Teem) โดยคณะทีมงานวางผังเมืองมีหน้าที่ในการวางแผนในอนาคตที่ยั่งยืนโดยคณะทำงานในทีมงานวางแผนเมืองดังกล่าวจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลหากเอกชนสถาบันการศึกษาชุมชนและอื่นๆรวมถึงผู้ที่มี ได้ส่วนเสียซึ่งจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและแผนการดำเนินงานร่วมกันทั้งนี้เทศบาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวนครั้งในการประชุมจนกระทั่ง จนกระทั่งได้แผนงานที่เสร็จสมบูรณ์

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าว่า หลังจากที่มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองน่านและเทศบาลเมืองพนัสนิคม ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี นับตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป โดยเฉพาะการจัดเก็บและรวบรวมสถิติข้อมูล การวิเคราะห์แผนที่ การวางแผนการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ แล้วนั้น เทศบาลเมืองน่าน เป็น 1 ในเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองนำร่องภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนา เมืองในอนาคตหรือปัจจุบันโครงการไดเกำเนินการในระยะที่ 2 (การเก็บข้อมูลและการวางแผนการดำเนินงาน) ซึ่งเนื้อหาบางส่วนของกิจกรรมในระยะที่ 2 นั้นได้กำหนดให้ทางเทศบาลเมืองน่าน จัดตั้งคณะทีมงานวางผังเมือง (PTIanning Teem) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองในอนาคตร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ในการนี้เพื่อเป็นการสร้างสถานการณ์ปัจจุบันจากศูนย์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ของเมืองในอนาคตที่ยั่งยืนโครงการฯ หลังจากคณะทีมงานวางผังเมืองโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมครั้งที่หนึ่งโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนและการพัฒนาเมืองในอนาคตเทศบาลเมืองน่านที่ผ่านมานั้นเพื่อทำบันทึกแจ้ง เหตุผลต่างๆของโครงการที่ผ่านมา ทั้งนี้เทศบาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวน ครั้งในการประชุมจนกระทั่งได้แผนงานที่เสร็จสมบูรณ์

Ms.Koyama Ayumi (น.ส.โคยะมะ อายูมิ) ผู้แทนจาก JICA เปิดเผยว่า โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต มีเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) การดำเนินงานประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษานโยบายภายใต้แนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตของประเทศไทย ระยะที่ 2 การจัดทำแผนงานพัฒนาและดำเนินการในเมืองนำร่อง ระยะที่ 3 จัดเตรียมและเผยแพร่แนวทางการวางแผนและการดำเนินการฉบับจริง หลายฝ่ายมองว่าประเทศไทยควรจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่องซึ่งในอดีตประเทศไทยประสบผลสำเร็จในภาคอุตสากรรมที่เน้นหนักเรื่องแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมของไทยควรเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่มีการเพิ่มมูลค่าและใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อขยับฐานะจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ประเทศไทยควรส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และกระจายการลงทุนไป ทั่วประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตในประเทศมีมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อบรรเทาความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสังคม และมีข้อเสนอว่าไทยควรเริ่มต้นเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรในชนบทเป้าหมายโดยรวมของโครงการเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่กำลังเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นภายใต้การแนะแนวทางของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมแนวทางที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาหลักของเมืองที่ใช้ได้จริงและแบ่งปันวิสัยทัศน์กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่นได้รับความช่วยเหลือในการวางแนวทางในการพัฒนา การจัดเตรียมทางด้านสถาบัน และความร่วมมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อไป ซึ่งเทศบาลเมืองน่านเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งจะมีวิธีการดำเนินงานและติดตามผล รายงานผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น/ข่าว อาชอำพล แก้ววิจิตร/ภาพ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th

2.jpg


3.jpg


4.jpg


11.jpg


8.jpg


5.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg6.jpg
12.jpg
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|เทศบาลเมืองน่าน 2557

GMT+7, 2020-7-14 07:10 , Processed in 0.079312 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน