กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ภาษาไทย แจก discuz
ดู: 727|ตอบกลับ: 1

เทศบาลเมืองน่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัด

[คัดลอกลิงก์]

53

กระทู้

0

เพื่อน

376

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 2016-9-16 15:21:57 |ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pssg2550 เมื่อ 2016-9-16 15:29

เทศบาลเมืองน่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างกฎกระทรวงเรื่อง การมอบให้เอกชนจัดทำบริการ สาธารณะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0.JPG

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมน่านตรึงใจ บูทิครีสอร์ทโดยมี นายณรงค์ บุญช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาสตราจารย์พิเศษ กลมชัย รัตนสักาววงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ บรรยายพิเศษเรื่อง หลักการและแนวคิดในการมอบให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี นายมานะ บุญยโภคา ดำเนินการอภิปราย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน/ นายอาทิตย์ บุญคง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลท้องถิ่นจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างกฎกระทรวงเรื่อง การมอบให้เอกชนจัดทำบริการ สาธารณะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาสตราจารย์พิเศษกลมชัย รัตนสักาววงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายกล่าว่าสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งและมีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาในการดำเนินงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่นเนื่องจากงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งข้อเท็จจริงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 22กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แนวทางในการแก้ไขเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการมอบหมายภารกิจบางส่วนให้เอกชนดำเนินการแทนซึ่งปัจจุบันมีเพียงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 ซึ่งกำหนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้เอกชนดำเนินการได้ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีระเบียบให้มอบหมายให้เอกชนดำเนินการได้

ซึ่งทาง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวคิดที่จะอาศัยมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ออกกฎกระทรวงเพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถมอบหมายเอกชนให้ดำเนินการแทนได้แนวคิดในการออกกฎกระทรวง  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหรือภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการตามแผนการกระจายอำนาจภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเองภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้เอกชน ดำเนินการแทนได้  ขั้นตอนในการดำเนินการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดโครงการที่จะมอบให้เอกชน  เสนอโครงการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบใน หลักการ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนดำเนินกิจการร่างขอบเขตของโครงการและร่างสัญญาให้เอกชนดำเนินกิจการ กำหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเจรจาและพิจารณาคัดเลือกเอกชนดำเนินกิจการ ประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าดำเนินโครงการวิธีการประกาศเชิญชวน วิธีการคัดเลือกใช้วิธีประกวดราคา  คณะกรรมการเสนอร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการพิจารณาเสนอร่างสัญญาและเอกชนที่จะเข้าดำเนินโครงการต่อสภาท้องถิ่นหลังลงนามในสัญญาแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบการระงับข้อพิพาทให้มีคณะกรรมการระงับข้อพิพาทใช้กระบวนการยุติธรรม หลักเกณฑ์ในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ รูปแบบและระยะเวลาในการดำเนินการของเอกชนผลกระทบของโครงการต่อประชาชนในท้องถิ่น รูปแบบสัญญา การแก้ไขสัญญาการระงับข้อพิพาทในสัญญา กายกเลิกสัญญา การสิ้นสุดของสัญญา หลักประกันของสัญญาการกำกับดูแล ควบคุม โครงการที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการสิทธิประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายของโครงการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการแทนงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการและค่าตอบแทน


********************************

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร. 084 – 8084888 –084 – 0456999

1.JPG

2.JPG


3.JPG


4.JPG0

กระทู้

0

เพื่อน

36

เครดิต

Newbie

Rank: 1

โพสต์เมื่อ 2018-7-31 20:48:12 |ดูโพสต์ทั้งหมด
    สุดยอดเลยครับ        บาคาร่า

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

Archiver|WAP|เทศบาลเมืองน่าน 2557

GMT+7, 2019-5-23 20:38 , Processed in 0.097780 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน