กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ภาษาไทย แจก discuz
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ถนนผากอง ซอย3 ชุมชนบ้านสวนหอattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-11-29 0770 admin 2018-11-29 13:57
โครงการจ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-8-3 0667 admin 2018-8-3 14:49
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองเก่าน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-7-20 0700 admin 2018-7-20 14:28
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองเก่าน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-7-3 0769 admin 2018-7-3 15:00
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-22 02036 admin 2018-5-22 13:48
ก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกถนนอนันตวรฤทธิเดชและถนนผากองattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-11 0804 admin 2018-5-11 13:53
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-9 0794 admin 2018-5-9 14:09
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-9 0751 admin 2018-5-9 14:07
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-9 0781 admin 2018-5-9 14:06
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-8 0737 admin 2018-5-8 14:40
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านมณเฑียรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-8 0718 admin 2018-5-8 14:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนเปรมประชาราษฏร์attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-5-8 0740 admin 2018-5-8 14:37
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมืองattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0772 admin 2018-4-17 15:22
ปรับปรุงศาลา สุสานลอมเชียงของattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0873 admin 2018-4-17 15:21
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0710 admin 2018-4-17 15:19
ปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0801 admin 2018-4-17 15:18
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสวนหอม หมู่ที่3 ซอย10attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0758 admin 2018-4-17 15:17
ปรับปรุงถนนเจ้าฟ้า ซอย1attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-17 0722 admin 2018-4-17 15:15
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ CCTV บริเวณโดยรอบสำนักงานเทattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 0801 admin 2018-4-5 18:52
ดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างบ่อสูบน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 0742 admin 2018-4-5 14:41
จ้างเหมาบริการจัดการ การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 0852 admin 2018-4-5 14:40
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในถนนสายรองเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียในถนนสายหattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-3 0739 admin 2018-4-3 13:56
ปรับปรุงถนนมหาพรหมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 0763 admin 2018-3-31 14:35
ปรับปรุงถนนซอยข้างวัดหัวข่วง ด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 0794 admin 2018-3-31 14:34
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 0735 admin 2018-3-31 14:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยข้างวัดหัวข่วงด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-30 0805 admin 2018-3-30 14:28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนมหาพรหมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-30 0751 admin 2018-3-30 14:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่นโรงเรียนสังกัดเทศบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-29 0793 admin 2018-3-29 15:39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในถนนสายรองเข้าสู่ระบบรวบรวมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-28 0772 admin 2018-3-28 16:14
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด ชุมชนบ้านพระเนตรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 0825 admin 2018-3-22 16:28
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนหอมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 0715 admin 2018-3-22 16:27
เพิ่มเติมแก้ไขสอบราคาจ้างซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 0711 admin 2018-3-22 16:26
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมงคลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 0715 admin 2018-3-22 14:36
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านสวนหอม หมู่3 (ซอยattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 0730 admin 2018-3-22 14:35
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนหอมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 0667 admin 2018-3-21 11:24
ปรับปรุงหลังคาตลาดสดชุมชนบ้านพระเนตรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 0708 admin 2018-3-21 11:22
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมงคลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 0685 admin 2018-3-21 11:21
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านสวนหอม หมู่ที่3 ซอย11attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 0648 admin 2018-3-21 11:20
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-19 0660 admin 2018-3-19 17:16
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า-ออก บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-16 0681 admin 2018-3-16 15:19
ปรับปรุงทาสีรั้วและอาคารเรียนattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-15 0713 admin 2018-3-15 13:08
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-15 0715 admin 2018-3-15 13:07
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0727 admin 2018-3-14 15:20
ติดตั้งราวกันตกรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Guard Rail)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0747 admin 2018-3-14 14:59
ซ่อมแซมลาน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านน้ำล้อมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0756 admin 2018-3-14 14:57
ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำถนนผากอง ตรอก4 (ซอยข้างตลาดโต้รุ่ง)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0707 admin 2018-3-14 14:56
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาลดำริห์ (บริเวณข้างวัดน้ำล้อม)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0770 admin 2018-3-14 14:55
ปรับปรุงผิวจราจรถนนมะโน (ริมแม่น้ำน่าน หน้าป้อมยามตำรวจ)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0739 admin 2018-3-14 14:53
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฟ้าใหม่ หมู่9 ซอย5attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0701 admin 2018-3-14 14:52
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านมหาโพธิ ซอย3attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 0683 admin 2018-3-14 14:50

Archiver|WAP|เทศบาลเมืองน่าน 2557

GMT+7, 2021-1-19 18:23 , Processed in 0.070845 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน