กรุณาเลือก แสดงผลรูปแบบโทรศัพท์มือถือ | แสดงผลรูปแบบคอมพิวเตอร์

กระดานข่าวสาร เทศบาลเมืองน่าน

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
แท็กยอดนิยม: ภาษาไทย แจก discuz
RSS

โพสต์ใหม่

ชื่อเรื่อง เว็บบอร์ด/กลุ่ม โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะศรีเมืองattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ปรับปรุงศาลา สุสานลอมเชียงของattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสวนหอม หมู่ที่3 ซอย10attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ปรับปรุงถนนเจ้าฟ้า ซอย1attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ CCTV บริเวณโดยรอบสำนักงานเทattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 061 admin 2018-4-5 18:52
ดูดดินโคลนตะกอนทรายและฉีดล้างบ่อสูบน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 043 admin 2018-4-5 14:41
จ้างเหมาบริการจัดการ การคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-5 051 admin 2018-4-5 14:40
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในถนนสายรองเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียในถนนสายหattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-4-3 049 admin 2018-4-3 13:56
ปรับปรุงถนนมหาพรหมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 060 admin 2018-3-31 14:35
ปรับปรุงถนนซอยข้างวัดหัวข่วง ด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 061 admin 2018-3-31 14:34
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-31 061 admin 2018-3-31 14:33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยข้างวัดหัวข่วงด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-30 066 admin 2018-3-30 14:28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนมหาพรหมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-30 066 admin 2018-3-30 14:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่นโรงเรียนสังกัดเทศบาลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-29 065 admin 2018-3-29 15:39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียในถนนสายรองเข้าสู่ระบบรวบรวมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-28 075 admin 2018-3-28 16:14
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด ชุมชนบ้านพระเนตรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 085 admin 2018-3-22 16:28
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนหอมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 075 admin 2018-3-22 16:27
เพิ่มเติมแก้ไขสอบราคาจ้างซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 077 admin 2018-3-22 16:26
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมงคลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 066 admin 2018-3-22 14:36
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านสวนหอม หมู่3 (ซอยattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-22 068 admin 2018-3-22 14:35
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านสวนหอมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 065 admin 2018-3-21 11:24
ปรับปรุงหลังคาตลาดสดชุมชนบ้านพระเนตรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 062 admin 2018-3-21 11:22
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านมงคลattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 060 admin 2018-3-21 11:21
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านสวนหอม หมู่ที่3 ซอย11attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-21 063 admin 2018-3-21 11:20
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-19 065 admin 2018-3-19 17:16
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้า-ออก บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-16 071 admin 2018-3-16 15:19
ปรับปรุงทาสีรั้วและอาคารเรียนattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-15 073 admin 2018-3-15 13:08
ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-15 071 admin 2018-3-15 13:07
ซ่อมแซมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 083 admin 2018-3-14 15:20
ติดตั้งราวกันตกรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Guard Rail)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 085 admin 2018-3-14 14:59
ซ่อมแซมลาน ค.ส.ล. ชุมชนบ้านน้ำล้อมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 085 admin 2018-3-14 14:57
ปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักท่อระบายน้ำถนนผากอง ตรอก4 (ซอยข้างตลาดโต้รุ่ง)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 076 admin 2018-3-14 14:56
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาลดำริห์ (บริเวณข้างวัดน้ำล้อม)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 082 admin 2018-3-14 14:55
ปรับปรุงผิวจราจรถนนมะโน (ริมแม่น้ำน่าน หน้าป้อมยามตำรวจ)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 077 admin 2018-3-14 14:53
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฟ้าใหม่ หมู่9 ซอย5attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 068 admin 2018-3-14 14:52
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านมหาโพธิ ซอย3attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 061 admin 2018-3-14 14:50
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ชุมชนบ้านดอนศรีเสริมattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-14 062 admin 2018-3-14 14:49
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ CCTV บริเวณสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมเมืองattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-9 097 admin 2018-3-9 16:40
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-9 093 admin 2018-3-9 16:09
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุ (สุสานลอมเชียงของ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-8 099 admin 2018-3-8 14:37
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และคืนผิวจราจร บริเวณข้างวัดมิ่งเมืองด้านทิศตะวันออกattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 098 admin 2018-3-6 10:36
ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำ ชุมชนบ้านเมืองเล็นattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 089 admin 2018-3-6 10:33
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นชุมชนบ้านเชียงแข็งattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 087 admin 2018-3-6 10:31
ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบศูนย์ ศสมช. ชุมชนบ้านอภัยattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 086 admin 2018-3-6 10:30
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฟ้าใหม่ หมู่9 ซอย6attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 084 admin 2018-3-6 10:24
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักและคืนผิวจราจร ตรอก1 (หลังวัดมิ่งเมือง)attachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 089 admin 2018-3-6 10:22
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านพระเนตรattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 079 admin 2018-3-6 10:20
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ้านอรัญญาวาสattachment ประกาศราคากลางของเทศบาลเมืองน่าน admin 2018-3-6 078 admin 2018-3-6 10:18

Archiver|WAP|เทศบาลเมืองน่าน 2557

GMT+7, 2018-4-21 16:36 , Processed in 0.060613 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2.5 Patch R20130222

© 2001-2012 Comsenz Inc.

ขึ้นไปด้านบน